Algemene voorwaarden

Samenstelling bubbels:

Wij begrijpen dat het niet evident is om bij een reservatie in te schatten wat de Coronamaatregelen zullen zijn tijdens uw verblijf, maar u dient zich tijdens uw verblijf te houden aan de samenstelling van de bubbels en eventuele reisbeperkingen zoals opgelegd door de overheid. Wat die ook zijn op het moment van uw verblijf. Als uitbater van een vakantiewoning zijn wij medeverantwoordelijk indien wij overtredingen op die regel toelaten. Helaas kunnen en zullen wij geen enkel risico nemen en staan wij bijgevolg geen enkele overtreding op de Coronamaatregel op het moment van uw verblijf toe. Bij aankomst vragen wij bovendien een document van de dienst Toerisme Sint-Laureins te onderteken waarin u verklaart hieraan te voldoen, alsook dat u zich tijdens uw verblijf aan de regels zult houden.

Wordt tijdens een controle toch een overtreding vastgesteld, dan zullen de aan ons verschuldigde boetes en bijkomende kosten te uwen laste zijn. Indien u ten gevolge van een overtreding uw verblijf dient te beëindigen, zal u geen aanspraak kunnen maken op een terugbetaling, enige vergoeding of compensatie. Verandering ten overstaan van uw reservatie met betrekking tot de Coronamaatregelen is geen geval van overmacht! 

Betaling:

 • De reservatie is pas geldig en geboekt bij betaling van de volledige som van uw verblijf. De borgsom van € 200,00 betaalt u bij aankomst. (bij voorkeur met betaalkaart)
 • De borgsom wordt, indien er geen inbreuken vastgesteld zijn, binnen de 5 dagen na uw verblijf terugbetaald op uw rekening.
 • Onder inbreuken wordt verstaan:
  • Schade geleden door de huurder aan de infrastructuur of inboedel.
  • Het door de huurder ontvreemden van huisraad of decoratie.
  • De vakantiewoning niet netjes achterlaten: extra schoonmaakkosten worden dan van de borg afgehouden.
 • Omdat het verbruik van water, elektriciteit en aardgas variabel is volgens de seizoenen, de bezettingsgraad van de wellness en de behoeften van de gast(en), is dit niet in de huurprijs inbegrepen. Het wordt op het einde van uw verblijf aan het officiële tarief verrekend.

Aansprakelijkheid:

 • De huurder dient de woning, inboedel en tuin met zorg en respect te behandelen.
 • De huurder dient rekening te houden met de omwonenden betreffende lawaaioverlast of parkeerhinder, er zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor de vakantiewoning.
 • De huurder dient verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
 • De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal, noch voor schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurders van de vakantiewoning.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkleuring van badkledij door het gebruik van de jacuzzi.

Eindschoonmaak:

 • Het poetsen van de vakantiewoning is in de prijs inbegrepen.
 • De huurder verlaat de woning in dezelfde staat zoals deze was bij aankomst. Indien dit niet het geval is, kunnen er extra kosten voor schoonmaak worden aangerekend. Afspraken rond deze regel worden meegedeeld in het huisreglement.

Algemeen:

 • ROKEN is op geen enkele plaats in de vakantiewoning toegelaten, het kan wel buiten op het terras van de binnentuin.

Huisdieren:

 • Wij houden erg veel van dieren, maar om praktische en hygiënische redenen kunnen wij die helaas niet toelaten.

Feestjes en bezoek:

 • De vakantiewoning alsook de wellness kan in geen enkel geval gebruikt worden voor feestjes. Verblijf van meer dan 8 personen is niet toegelaten.
 • Tot 22u00 is sfeermuziek toegestaan in de binnentuin, zolang die geen overlast bezorgt voor de omwonenden.

COVID-beleid betreffende uw reservatie bij vakantiewoning Zente.

Door de onzekere tijden en de steeds veranderende maatregelen is het moeilijk de toestand in te schatten op lange termijn. Dit maakt dat het voor u als huurder, en ons als verhuurder, moeilijk is om reservaties te plannen in de toekomst. Helaas is de situatie zoals ze is en zijn volgens ons duidelijke afspraken het enige dat we kunnen aanbieden in deze situatie. Daarom zetten wij onze richtlijnen betreffende uw reservatie nog eens op een rijtje. Zo hopen wij u op voorhand duidelijk te informeren en vermijden we onaangename verrassingen in de toekomst.

Annuleren:

Voor alle reservaties gelden de annuleringsvoorwaarden volgens het door u gekozen boekingskanaal:

Website Zente, Logeren in Vlaanderen, Booking.com of Airbnb.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de samenstelling van de bubbels op het moment van uw verblijf. Indien de samenstelling verandert en u niet kan komen met de volledige groep, is dit geen geval van overmacht. U kan de groep aanpassen of annuleren volgens de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden.

Verplaatsen van een reservatie:

Voor het verplaatsen van een reservatie geldt dezelfde regeling: de annuleringsvoorwaarden zijn dezelfde als bij het annuleren van een reservatie. Verplaats uw reservatie voor het begin van de annuleringsperiode om kosten te vermijden.

Volledige terugbetaling:

Uw reservatie zal enkel en alleen volledig* gerestitueerd worden indien de overheid beslist om de vakantiewoningen van onze categorie verplicht te sluiten. De restitutie geldt enkel voor de reservaties met aankomstdatum binnen deze periode.

* Volledig saldo min administratieve kost van € 20,00

Annuleren:

 • Tot 21 dagen voor de aanvang van de huurperiode*: Volledig saldo min administratieve kost van € 20,00
 • Van 21 dagen tot 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode*: € 100,00
 • Vanaf 14 dagen tot de aanvang van de huurperiode*: € 200,00

*Met aanvang van de huurperiode wordt het uur van inchecken bedoeld: 17:00u

Indien bij overmacht de eigenaar genoodzaakt is tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. Het reeds betaalde bedrag zal onmiddellijk worden teruggestort aan de huurder. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Uw annulering dient schriftelijk te gebeuren via post of per mail.

Vakantiewoning Zente is niet verantwoordelijk voor letsels ten gevolge van en/of tijdens het gebruik van de wellness faciliteiten.